Ouderraad

 • Betrokkenheid van de ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders.
 • Bevorderen van de samenwerking tussen ouders onderling en tussen ouders en de school.
 • De ouderraad neemt in overleg met het schoolteam 4 kerntaken op.
  1. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat ouders elkaar en de school beter leren kennen.
  2. Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren.
  3. Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, ondere andere door de schoolraad te adviseren.
  4. De lokale school ondersteunen
 • Wil je graag aansluiten bij de activiteiten en hier en daar wat helpen? Spreek iemand aan die al lid is of klik op onderstaande link!

Hoe helpen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen. Hieronder enkele voorbeelden.

 • ‘Die hard’ ik doe alles :-).
 • Een eenmalig optreden.
 • Materiaal uitlenen.
 • Aansluiten bij één werkgroep
 • Enkel naar de vergaderingen komen
 • Tappen/helpen op de dag van één of meerdere activiteiten

 • Iedereen kijkt voor zichzelf hoe ver hij/zij wil gaan in de bijdrage tot de ouderraad. Alle hulp is welkom! Spreek één van de leden van de ouderraad aan of vul even het formulier in en dan spreken we mekaar binnenkort.